Dashboard bundle

Dashboard bundle to zestaw rozszerzeń wizualizacji, których można użyć do ulepszenia nawigacji i wyboru w aplikacji Qlik Sense. Rozszerzenia są opcjonalne. Nie musisz ich instalować ani włączać, aby korzystać z Qlik Sense.

Włączanie rozszerzeń

Pakiet Dashboard bundle możesz zainstalować podczas instalacji Qlik Sense. Jeśli chcesz dostosować sposób instalacji rozszerzenia, zobacz temat: Modyfikowanie instalacji pakietów rozszerzeń.

Tworzenie rozszerzeń

Rozszerzenia pulpitu nawigacyjnego znajdują się w panelu zasobów w obszarze Obiekty niestandardowe.

Znajdują się tam następujące rozszerzenia:

Ograniczenia

Gdy używasz rozszerzeń wizualizacji z pakietu rozszerzeń zapewnionego przez Qlik, obowiązują pewne ograniczenia ogólne, których nie ma w przypadku wizualizacji wbudowanych, takich jak wykresy słupkowe. Więcej informacji zawiera temat Tworzenie wizualizacji z użyciem obiektu niestandardowego.