Uruchamianie programu Qlik Sense

Aby uruchomić program Qlik Sense, trzeba wpisać jego adres internetowy w przeglądarce, na przykład https://<nazwa serwera>/hub. Jeśli używany jest system operacyjny inny niż Windows, w przeglądarce zostanie wyświetlone okno logowania. Wprowadź swoją Nazwę użytkownika w formacie DOMENA\użytkownik (jeżeli Twoja organizacja posiada identyfikator QlikId przeznaczony do logowania).

Dokładny adres i wprowadzane poświadczenia zależą od sposobu wdrożenia programu Qlik Sense w organizacji.

Zostanie wyświetlony hub Qlik Sense, w którym będą widoczne wszystkie aplikacje dostępne dla bieżącego użytkownika. Jeśli nie ma żadnych aplikacji, możesz zacząć od utworzenia swojej pierwszej aplikacji.

Więcej informacji zawiera temat Tworzenie aplikacji.