Tworzenie nowych narracji

Wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Story Mode z poziomu przeglądu aplikacji lub widoku arkusza, aby wyświetlić narracje.

  2. Kliknij przycisk Create new lub polecenie Utwórz nową narrację.

    Zostanie utworzona nowa narracja pod nazwą Moja nowa narracja.

  3. Nadaj narracji znaczący tytuł i dodaj opis odpowiednio do potrzeb.
  4. Aby zapisać tytuł i opis, kliknij miejsce poza obszarem tekstu.

Nowa narracja została zapisana.