Dodawanie slajdu do narracji

Aby rozszerzyć narrację, można dodawać do niej slajdy.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Z poziomu przeglądu aplikacji lub widoku arkusza kliknij Ç, aby wyświetlić narracje.

  2. Kliknij narrację, do której ma być dodany slajd.

    Narracja zostaje otwarta w widoku narracji z miniaturami slajdów wyświetlanymi na osi narracji.

  3. Kliknij P na osi narracji.

Dodany został nowy slajd. Można teraz dodać do niego zawartość, na przykład migawki.