Formatowanie kształtów na slajdzie

Na pasku narzędzi formatowania kształtów dostępne są następujące opcje formatowania kształtów:

  • Kolor

Zmiana koloru kształtu

Wykonaj następujące czynności:

  1. W widoku narracji kliknij kształt do sformatowania.

    Zostanie wyświetlony pasek narzędzi z opcjami kolorów.

  2. Kliknij kolorowy kwadrat na pasku narzędzi.

    Zostanie wyświetlona paleta kolorów.

  3. Kliknij kolor.

  4. Kliknij poza kształtem.

Kolor ten zostanie zastosowany względem kształtu.