Stosowanie efektu dotyczącego migawki

W celu wyróżnienia niektórych wartości w migawkach można dodawać do nich efekty wizualne.

Uwaga: Efekty mogą być stosowane tylko na wykresach słupkowych, wykresach liniowych i wykresach kołowych.

Wykonaj następujące czynności:

  1. W widoku narracji kliknij Ñ na panelu narzędzi narracyjnych.

    Zostanie otwarta biblioteka efektów.

  2. Odszukaj efekt, którego chcesz użyć, i przeciągnij go na migawkę.

Migawka została wyświetlona z efektem wizualnym.

Migawka wykresu słupkowego bez efektów.

Snapshot with no effects.

Migawka wykresu słupkowego, względem którego zastosowano efekt Najwyższa wartość.

Snapshot with an effect applied to it.