Praca z innymi użytkownikami w hubie w chmurze

Hub w chmurze jest środowiskiem współpracy przeznaczonym do tworzenia oraz udostępniania zawartości innym użytkownikom.

Z przestrzeni udostępnionych możesz korzystać w celu rozwijania i udostępniania zawartości innym członkom Twojego huba w chmurze. Możesz również udostępniać swoje aplikacje prywatne innym członkom huba w chmurze.

Udzielanie dostępu do arkuszy, zakładek i narracji

Swoje arkusze, zakładki i narracje możesz ustawiać jako publiczne, aby umożliwić ich wyświetlanie użytkownikom posiadającym dostęp do twojej aplikacji.

Udzielanie dostępu do arkuszy, zakładek i narracji

Współpraca w przestrzeniach udostępnionych

Przestrzeń udostępniona to utworzona przez użytkownika sekcja w hubie w chmurze, która umożliwia udostępnianie aplikacji do wspólnego rozwijania oraz w celu kontrolowania dostępu osób przeglądających.

Praca w przestrzeniach udostępnionych

Udostępnianie aplikacji prywatnych

Swoje aplikacje prywatne możesz udostępniać do wyświetlania innym członkom Twojego huba w chmurze.

Udostępnianie aplikacji w hubie w chmurze