Korzystanie z aplikacji w przestrzeniach udostępnionych

Aplikacje mogą być tworzone, opracowywane i udostępniane innym członkom huba w chmurze w przestrzeni udostępnionej.

Aplikacje mogą być tworzone i opracowywane w sposób podobny do tworzenia i udostępniania w przestrzeni prywatnej. Użytkownik może tworzyć i opracowywać aplikacje w przestrzeni w zależności od posiadanych uprawnień do przestrzeni oraz od licencji. Jeśli posiada uprawnienie Może wyświetlać, wówczas w przestrzeni może tylko wyświetlać aplikacje.

Szczegółowy widok tego, co można robić z aplikacjami w zależności od uprawnień i licencji zawiera temat Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach udostępnionych.

Tworzenie aplikacji w przestrzeni udostępnionej

Użytkownicy mogą tworzyć i ładować aplikacje w przestrzeni udostępnionej, klikając opcję Utwórz, a następnie wybierając opcję Utwórz aplikację lub Załaduj aplikację. Do przestrzeni nie można duplikować aplikacji, ale można je do przestrzeni przenosić.

Znaczniki, które użytkownik dodaje do aplikacji, są udostępniane innym członkom huba w chmurze, ale tylko wtedy, jeśli użytkownik ma dostęp do swojej aplikacji.

Właściciel aplikacji jest odpowiedzialny za dodawanie danych do aplikacji. Tylko właściciel aplikacji może tworzyć i modyfikować powiązania między danymi oraz skrypt ładowania w Menedżerze danych lub w edytorze ładowania danych. Powiązania między danymi należą do użytkownika, który utworzył powiązanie. Powiązania mogą być edytowane tylko przez właścicieli powiązań.

Możesz tworzyć aplikacje selekcji On-demand w przestrzeni udostępnionej. Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie aplikacji selekcji On-demand.

Więcej informacji o tworzeniu aplikacji zawiera temat Tworzenie aplikacji w hubie w chmurze.

Dodawanie zawartości do aplikacji w przestrzeniach udostępnionych

Użytkownicy posiadający uprawnienie Może edytować lub Jest administratorem mogą do aplikacji w przestrzeni udostępnionej dodawać arkusze, narracje i zakładki. Arkusze, narracje i zakładki dodawane do aplikacji są prywatne. W aplikacji te elementy są widoczne tylko dla twórcy zawartości prywatnej. Gdy są gotowe do udostępnienia, twórca ustawia je jako publiczne.

Dane w aplikacji może edytować tylko właściciel aplikacji, ale inni członkowie przestrzeni udostępnionej mogą tworzyć, edytować oraz usuwać:

 • elementy główne;
 • zmienne
 • zawartość biblioteki multimediów.
Uwaga:

Migawki zarejestrowane dla narracji nie są udostępniane innym użytkownikom.

Członkowie przestrzeni udostępnionej posiadający uprawnienia Właściciel, Może edytować lub Jest administratorem mogą modyfikować następujące właściwości aplikacji:

 • Wybrana kompozycja
 • Aktywacja kolejności czytania od prawej do lewej
 • ustawienie zakładki jako domyślnej dla aplikacji;
 • Styl nazwy arkusza

Ładowanie aplikacji w przestrzeni udostępnionej

Tylko właściciel aplikacji może ręcznie ładować aplikacje i tworzyć harmonogramy ładowania dla aplikacji w przestrzeni. Więcej informacji można znaleźć w temacie Ładowanie danych aplikacji w hubie w chmurze.

Przenoszenie aplikacji między przestrzeniami

Aplikacje można przenosić między przestrzeniami udostępnionymi, a także między przestrzenią udostępnioną a przestrzenią prywatną.

Gdy przenosisz aplikację do przestrzeni prywatnej, jest ona przenoszona do przestrzeni prywatnej właściciela aplikacji.

Uwaga:

Właściciel aplikacji powinien być członkiem każdej przestrzeni, do której przenosisz aplikację.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij w aplikacji i wybierz opcję Edytuj.
 2. Wybierz nową przestrzeń w obszarze Przestrzeń.
 3. Kliknij przycisk Zapisz.

Duplikowanie aplikacji w przestrzeni udostępnionej

W przestrzeni udostępnionej można duplikować aplikacje.

Uwaga:

Jeśli aplikacja wykorzystuje dostęp do sekcji na potrzeby danych, wówczas takiej aplikacji nie można duplikować.

Wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij w aplikacji i wybierz opcję Powiel.

Eksportowanie aplikacji z przestrzeni

Aplikację można wyeksportować z przestrzeni w postaci pliku .qvf. Wyeksportowane aplikacje nie zawierają żadnych prywatnych arkuszy. Więcej informacji o eksportowaniu aplikacji zawiera temat Eksportowanie aplikacji z huba w chmurze.

Uwaga:

Jeśli aplikacja wykorzystuje dostęp do sekcji na potrzeby danych, wówczas takiej aplikacji nie można wyeksportować.

Wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij w aplikacji i wybierz opcję Eksportuj z danymi lub Eksportuj bez danych.

Udostępnianie aplikacji z przestrzeni udostępnionych

Do przestrzeni można dodawać członków i nadawać im uprawnienie Może wyświetlać, aby umożliwić im wyświetlanie aplikacji w przestrzeni. Nie można udostępniać pojedynczych aplikacji z przestrzeni. Jeśli udostępnianie przestrzeni osobom przeglądającym jest niepożądane, wówczas można przenieść aplikację do przestrzeni utworzonej dla osób przeglądających aplikację. Dodatkowo można przenieść aplikacji do przestrzeni prywatnej i udostępnić ją konkretnym członkom huba w chmurze.

Więcej informacji o dodawaniu członków do przestrzeni udostępnionych zawiera tema Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach udostępnionych.

Informacje o udostępnianiu aplikacji zawiera temat Udostępnianie aplikacji w hubie w chmurze.