Korzystanie z wyszukiwania inteligentnego

Funkcja inteligentnego wyszukiwania to globalna wyszukiwarka Qlik Sense, umożliwiająca przeszukiwanie całego zestawu danych aplikacji z dowolnego arkusza tej aplikacji. Aby otworzyć inteligentne wyszukiwanie, na pasku selekcji arkusza kliknij przycisk Selection search.

Pole wyszukiwania inteligentnego, w którym można wyszukiwać w całym zestawie danych w aplikacji z dowolnego arkusza.

Smart search field.

Uwaga:

Funkcja inteligentnego wyszukiwania obsługuje jedynie wartości tekstowe. Jedynym dozwolonym operatorem wyszukiwania są cudzysłowy.

Po kliknięciu wyniku wyszukiwania w obszarze Zastosuj selekcję wyniki wyszukiwania znikną, a dana selekcja zostanie zastosowana.

Wyszukiwanie inteligentne jest dostępne podczas analizowania danych w arkuszu. Wyniki w formie danych ułatwiają znalezienie asocjacji i dokonanie selekcji w ramach posiadanych danych.

Dane w wizualizacjach można wyszukiwać w arkuszach za pomocą porady dot. wniosków, do której można uzyskiwać dostęp po kliknięciu opcji Wnioski. Porada dot. wniosków może również generować nowe wizualizacje w oparciu o wyszukiwania danych.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie wizualizacji z posiadanych danych za pomocą porady dot. wniosków.

Możesz wyszukiwać w selekcjach i wizualizacjach, takich jak tabele i panele filtrowania.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Wyszukiwanie w obrębie selekcji lub wizualizacji.

Uwaga:

Porada dot. wniosków jest niedostępna ze środowiska do obsługi wielu chmur.

Proces wyszukiwania

Program Qlik Sense wyszukuje elementy danych już podczas wpisywania zapytania wyszukiwania. Funkcja wyszukiwania inteligentnego filtruje wartości pól i wyświetla pasujące pozycje. Wyszukiwanie inteligentne szuka:

  • wartości pól;
  • wartości wymiarów (także wartości wymiarów utworzone jako elementy główne).
Uwaga: Miary (wartości miar) nie są uwzględniane w wyszukiwaniu inteligentnym.
Wyniki wyszukiwania terminów „John Vegetables sugar”, co wiąże się z wygenerowaniem osobnego zapytania wyszukiwania dla każdego terminu.

Smart search result.

A: Pole wyszukiwania

Oddzielne wyszukiwane terminy ze spacjami. Aby powiązać słowa w jeden wyszukiwany termin, należy ująć je w cudzysłów, na przykład “rower górski”. Sugerowane szukane ciągi zostaną wyświetlone pod polem wyszukiwania

B: Zastosuj selekcję

Wyniki wyszukiwania w danych aplikacji (jeden wynik wyszukiwania na wiersz).

Aby wyświetlić więcej wyników, należy kliknąć przycisk Pokaż więcej.

Więcej informacji zawiera temat Korzystanie z wyników wyszukiwania w celu zmiany wyboru.

C: Wyniki wyszukiwania oznaczone kolorem

Kod koloru jest przypisywany każdemu znalezionemu terminowi. Wskazuje częściowe dopasowania i pełne dopasowania.

Pole wyszukiwania można wyczyścić, klikając ikonę anulowania Close po prawej stronie pola wyszukiwania. Kliknij ikonę wyszukiwania , aby zamknąć inteligentne wyszukiwanie.

Wyszukiwane hasła są zawsze porównywane z początkami słów w bazie danych. W wynikach wyszukiwania terminu „kwas” nie byłoby na przykład słowa „aminokwas”, natomiast pasowałyby słowa „kwaskowy” czy „kwaszenie”. Wyniki wyszukiwania są oznaczane różnymi kolorami, aby ułatwić ich identyfikowanie. Jeśli jest więcej niż sześć wyszukiwanych haseł, kolory są używane wielokrotnie.