QlikWorld 2020 Global Conference. Weź udział i dowiedz się, jak w pełni wykorzystać dane. Nie zwlekaj. Zarejestruj się już teraz, by zaoszczędzić.

Pola systemowe

Obok pól wyodrębnianych ze źródła danych aplikacja Qlik Sense generuje także pola systemowe. Wszystkie one zaczynają się od „$” i mogą być wyświetlane jak zwykłe pola w wizualizacji, na przykład panel filtrowania lub tabela. Pola systemowe są tworzone automatycznie podczas ładowania danych i są używane przede wszystkim jako pomoc w projektowaniu aplikacji.

Dostępne pola systemowe

Dostępne są następujące pola systemowe:

Dostępne pola systemowe
Pole systemowe Opis
$Table Zawiera wszystkie ładowane tabele.
$Field Zawiera wszystkie pola w ładowanych tabelach.
$Fields Zawiera liczbę pól w poszczególnych tabelach.
$FieldNo Zawiera pozycje pól w tabelach.
$Rows Zawiera liczbę wierszy w tabelach.

Żadnego pola systemowego nie można modyfikować w skrypcie.

Korzystanie z pól systemowych w wizualizacjach

Dane pola systemowego są powiązane. Jeśli na przykład dodasz dwa panele filtrowania — jeden z polem $Table i jeden z polem $Field, a wybrana została tabela, wówczas w panelu filtrowania $Field pola z wybranej tabeli będą widoczne jako możliwe wartości.

Pola systemowe nie są uwzględniane w listach pól w panelu zasobów. Są uwzględniane w edytorze wyrażeń. Aby użyć pola systemowego w panelu zasobów, należy odwołać się do niego, wpisując je ręcznie.

Example: W wymiarze w panelu zasobów

=$Field