QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

LTrim — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja LTrim() zwraca ciąg wejściowy pozbawiony wszelkich spacji wiodących.

Syntax:  

LTrim(text)

Return data type: ciąg znaków