QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

NullAsNull

Instrukcja NullAsNull wyłącza konwersję wartości NULL na wartości ciągów znaków ustawione wcześniej przez instrukcję NullAsValue.

Syntax:  

NullAsNull *fieldlist

 

Instrukcja NullAsValue działa na zasadzie przełącznika i można ją kilkakrotnie włączać i wyłączać w skrypcie przy użyciu instrukcji NullAsValue lub NullAsNull.

Arguments:  

Argument Opis
*fieldlist Rozdzielana przecinkami lista pól, w odniesieniu do których instrukcja NullAsNull powinna być włączona. Użycie znaku * jako listy pól oznacza wszystkie pola. W nazwach pól dozwolone jest korzystanie z symboli wieloznacznych * i ?. Cytowanie nazw pól może być konieczne, gdy używane są symbole wieloznaczne.

Example:  

NullAsNull A,B;

LOAD A,B from x.csv;

See also: