QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Alias

Instrukcja alias służy do ustawiania aliasu, który będzie używany jako nazwa pola we wszystkich wystąpieniach tego pola w skrypcie.

Syntax:  

alias fieldname as aliasname {,fieldname as aliasname}

Arguments:  

Argument Opis
fieldname Nazwa pola w danych źródłowych
aliasname Alias, który ma być użyty zamiast niej

See also: