Operatory relacyjne

Wszystkie operatory relacyjne porównują wartości operandów i zwracają w wyniku True (–1) lub False (0). Wszystkie operatory relacyjne są binarne.

< Mniejsze niż Porównanie liczbowe jest wykonywane, jeśli obydwa operandy mogą być interpretowane jako liczby. Operacja zwraca wartość logiczną oceny porównania.
<= Mniejsze lub równe Porównanie liczbowe jest wykonywane, jeśli obydwa operandy mogą być interpretowane jako liczby. Operacja zwraca wartość logiczną oceny porównania.
> Większe niż Porównanie liczbowe jest wykonywane, jeśli obydwa operandy mogą być interpretowane jako liczby. Operacja zwraca wartość logiczną oceny porównania.
>= Większe lub równe Porównanie liczbowe jest wykonywane, jeśli obydwa operandy mogą być interpretowane jako liczby. Operacja zwraca wartość logiczną oceny porównania.
= Równe Porównanie liczbowe jest wykonywane, jeśli obydwa operandy mogą być interpretowane jako liczby. Operacja zwraca wartość logiczną oceny porównania.
<> Nierównoważne Porównanie liczbowe jest wykonywane, jeśli obydwa operandy mogą być interpretowane jako liczby. Operacja zwraca wartość logiczną oceny porównania.
precedes   W odróżnieniu od operatora < przed wykonaniem porównania nie jest podejmowana próba liczbowej interpretacji wartości argumentów. Operacja zwraca wartość true, jeśli reprezentacja tekstowa wartości po lewej stronie operatora poprzedza według porównania ciągu znaków reprezentację tekstową wartości po prawej stronie operatora.

Example:  

'1 ' precedes ' 2' zwraca wartość FALSE.

podczas gdy

' 1' precedes ' 2' zwraca wartość TRUE.

ponieważ wartość ASCII spacji (' ') jest niższa niż wartość ASCII liczby.

Przykład podobny:

'1 ' < ' 2' zwraca wartość TRUE.

oraz

' 1' < ' 2' zwraca wartość TRUE.

follows   W odróżnieniu od operatora > przed wykonaniem porównania nie jest podejmowana próba liczbowej interpretacji wartości argumentów. Operacja zwraca wartość true, jeśli reprezentacja tekstowa wartości po lewej stronie operatora następuje według porównania ciągu znaków po reprezentacji tekstowej wartości po prawej stronie operatora.

Example:  

' 2' follows '1 zwraca wartość FALSE,

podczas gdy

' 2' follows ' 1' zwraca wartość TRUE.

ponieważ wartość ASCII spacji (' ') jest niższa niż wartość ASCII liczby.

Przykład podobny:

' 2' > ' 1' zwraca wartość TRUE.

oraz

' 2' > '1 ' zwraca wartość TRUE.