Publikowanie do hubów w chmurze

Jeśli chcesz udostępnić aplikacje użytkownikom, którzy nie mają dostępu do huba Qlik Sense Enterprise, możesz je opublikować do huba w chmurze.

We wdrożeniu Qlik Sense Multi-Cloud administrator programu Qlik Sense tworzy znaczniki w hubie w chmurze. Następnie administrator programu Qlik Sense tworzy strumienie dla Twoich aplikacji. Gdy opublikujesz lub przeniesiesz aplikację (ze znacznikiem wybranym we właściwościach tej aplikacji) do strumienia w zasadach dystrybucji, program Qlik Sense skopiuje aplikację do huba w chmurze.

Znaczniki

Znaczniki stanowią sposób grupowania aplikacji w hubie w chmurze.

Programiści aplikacji posiadający odpowiednie uprawnienia mogą publikować aplikacje ze znacznikami. Znaczniki mogą znajdować się w wielu hubach w chmurze — w zależności od wdrożenia. Aplikacje oznakowane znacznikami są automatycznie aktualizowane za każdym razem, gdy aktualizowana jest aplikacja w strumieniu.

Konsumenci posiadający odpowiednie prawa dostępu mogą wyświetlać aplikacje według znaczników w hubie w chmurze. Konsumenci aplikacji mogą korzystać z aplikacji. Mogą na przykład dokonywać selekcji w danych. Jednak nie mogą aktualizować ani rozwijać aplikacji. Nie mogą na przykład tworzyć arkuszy, wykresów ani narracji. Konsumenci aplikacji mogą w aplikacjach udostępniać łącza do wykresów wraz z wyborami, których dokonali.

Konsumencie aplikacji mogą dodatkowo tworzyć kolekcje prywatne przeznaczone do porządkowania aplikacji. Kolekcja prywatna utworzona przez konsumenta aplikacji może być wyświetlana tylko przez niego.

Uwaga:

Administrator programu Qlik Sense może skonfigurować dodatkowe właściwości aplikacji wymagane do dystrybucji ze strumieni do kolekcji.

Strumienie i znaczniki

Administrator programu Qlik Sense może posługiwać się zasadami dystrybucji, które będą dystrybuować publikowane aplikacje z dodanymi właściwościami aplikacji z co najmniej jednym znacznikiem w hubie w chmurze.

Gdy aplikacja jest opublikowana do strumienia w Qlik Sense Enterprise, zasady dystrybucji określają docelowe huby w chmurze, które będą otrzymywać aplikację ze znacznikami. Użytkownik może skonfigurować właściwości aplikacji, które podczas publikowania w hubie Qlik Sense Enterprise będą kontrolować docelowy hub w chmurze oraz znaczniki. Qlik Sense Enterprise kopiuje aplikację ze strumienia do huba w chmurze ze znacznikami za każdym razem, gdy użytkownik publikuje lub zmienia właściwości aplikacji. Miejsce docelowe dla każdej dystrybucji jest kontrolowane przez zasady dystrybucji, którymi zarządza administrator programu Qlik Sense.

Aplikacje mogą być publikowane tylko do jednego strumienia, ale mogą być publikowane z wieloma znacznikami do wielu hubów w chmurze.

Porada:

Administrator może sprawdzać czas ostatniej synchronizacji we właściwościach strumienia.

W zależności od potrzeb organizacji zamiast po prostu usuwać aplikację użytkownik może przenieść aplikacje do strumienia archiwum bez użycia zasad dystrybucji.

Aplikacje oznakowane znacznikami mogą być modyfikowane w hubie Qlik Sense Enterprise, podobnie jak aplikacja w każdym innym strumieniu Qlik Sense Enterprise. W hubie Qlik Sense Enterprise. Możesz wykonywać następujące czynności:

  • Powielać aplikacje w strumieniu.
  • Ponownie publikować aplikację w strumieniu.
  • Zarządzać właściwościami niestandardowymi aplikacji
  • Edytować i otwierać aplikację w obszarze Opublikowane.

W otwartej aplikacji w Qlik Sense Enterprise możesz:

  • Publikować arkusze osobiste i narracje osobiste, a także cofać ich publikowanie
  • Dodawać podstawowe arkusze i narracje do aplikacji lub usuwać je z aplikacji