Panel właściwości

Podczas edycji wizualizacji lub arkusza panel właściwości jest dostępny po prawej stronie. Jeśli jest ukryty, kliknij polecenie h w prawym dolnym rogu.

W zależności od rodzaju edytowanej wizualizacji dostępne są różne opcje ustawień. Zwykle można wykonywać następujące operacje:

  • edytowanie tytułów;
  • dodawanie wymiarów i miar oraz określanie sposobów ich wyświetlania;
  • ustawianie kolejności i kryteriów sortowania;
  • zmiana sposobu wyświetlania wizualizacji w arkuszach.
  • Włączanie wyświetlania opisów dla wizualizacji, ich miar i wymiarów
Uwaga: Powiązanej wizualizacji nie można edytować, ale można edytować jej wizualizację główną z elementów głównych. Zmiany zostaną zastosowane względem wszystkich wystąpień wizualizacji głównej.