Otwieranie aplikacji w aplikacji Qlik Sense Mobile

Otwieraj aplikacje Qlik Sense w aplikacji mobilnej, gdy urządzenie działa online i dostępne jest połączenie z serwerem, albo offline w przypadku braku dostępu do serwera.

Niniejsza dokumentacja dotyczy również aplikacji Qlik Sense Mobile for BlackBerry. Qlik Sense Mobile for BlackBerry jest zintegrowaną z platformą BlackBerry Dynamics aplikacją Qlik Sense Mobile działającą w systemie iOS.

Uwaga: Pobieranie aplikacji programu Qlik Sense w celu uzyskiwania do nich dostępu offline jest aktualnie obsługiwane tylko w aplikacji Qlik Sense Mobile dla systemu iOS oraz w aplikacji Qlik Sense Mobile for BlackBerry.

Otwieranie aplikacji Qlik Sense po nawiązywaniu połączenia z serwerem

W celu otwarcia aplikacji online należy nawiązać połączenie z serwerem Qlik Sense Enterprise.

  • Stuknij ikonę aplikacji Qlik Sense. Zostanie otwarta wersja online aplikacji. Jeśli aplikacja została pobrana, wówczas aplikację można otworzyć online lub offline. Aplikacje, które zostały pobrane, są oznaczone znaczkiem .

Możesz również stuknąć ikonę ¥ w aplikacji Qlik Sense, aby otworzyć okno szczegółów aplikacji, a następnie stuknąć kartę Online. Aby otworzyć aplikację, stuknij opcję Otwórz online.

Otwieranie aplikacji Qlik Sense bez połączenia z serwerem

Aplikacje, które zostały pobrane, można otwierać, nawet gdy połączenie z serwerem Qlik Sense Enterprise jest niedostępne. Aplikacje pobrane są oznaczone znaczkiem widocznym na ikonie aplikacji.

  • Stuknij ikonę aplikacji Qlik Sense. Zostanie otwarta wersja offline aplikacji.

Możesz również stuknąć ikonę ¥ w aplikacji Qlik Sense, aby otworzyć okno szczegółów aplikacji, a następnie stuknąć kartę Offline. Aby otworzyć aplikację, stuknij opcję Otwórz offline.