Tworzenie aplikacji dla aplikacji Qlik Sense Mobile

Za pomocą aplikacji Qlik Sense Mobile można pobierać i otwierać aplikacje Qlik Sense, które zostały utworzone w Qlik Sense Enterprise. Podczas tworzenia lub dostosowywania aplikacji do potrzeb aplikacji Qlik Sense Mobile należy rozważyć poniższe informacje.

Niniejsza dokumentacja dotyczy również aplikacji Qlik Sense Mobile for BlackBerry. Qlik Sense Mobile for BlackBerry jest zintegrowaną z platformą BlackBerry Dynamics aplikacją Qlik Sense Mobile działającą w systemie iOS.

Uwaga: Pobieranie aplikacji programu Qlik Sense w celu uzyskiwania do nich dostępu offline jest aktualnie obsługiwane tylko w aplikacji Qlik Sense Mobile dla systemu iOS oraz w aplikacji Qlik Sense Mobile for BlackBerry.
Uwaga: Funkcjonalność jest ograniczona w przypadku tworzenia aplikacji Qlik Sense przy użyciu aplikacji Qlik Sense Mobile.
Uwaga: W celu utworzenia aplikacji należy nawiązać połączenie z serwerem i konieczna jest praca w wersji online aplikacji.

Złożoność i wielkość aplikacji

Należy uwzględnić wielkość i złożoność aplikacji. Aplikacja Qlik Sense Mobile działa na urządzeniu z systemem o dużo niższej wydajności procesora i mniejszej ilości pamięci operacyjnej niż komputer używający przeglądarki internetowej w celu nawiązania połączenia z serwerem Qlik Sense Enterprise.

Zalecamy uważne przetestowanie aplikacji w aplikacji Qlik Sense Mobile przed opublikowaniem jej dla klientów. Testy powinny być wykonywane na urządzeniu z systemem o parametrach zgodnych z parametrami urządzenia klienta-odbiorcy aplikacji. Testy powinny obejmować:

 • Pobranie aplikacji
 • Otwarcie aplikacji
 • Dokonywanie selekcji w danych

Gdy na serwerze pojawi się żądanie pobrania aplikacji Qlik Sense, nie zostanie przygotowana do pobierania w ciągu 90 sekund, pobieranie zostanie przerwane.

Rozszerzenia

W swojej aplikacji Qlik Sense możesz używać rozszerzeń. Rozszerzenia należy pobrać na urządzenie przenośne razem z aplikacją.

Rozszerzenia, które wymagają dostępu do zasobów online, nie będą działać w przypadku braku połączenia z siecią. Gdy połączenie z siecią będzie dostępne, rozszerzenia będą działać w aplikacji w trybie online lub offline.

 • Rozszerzenia po stronie serwera nie są obsługiwane.
 • Dostęp do sekcji

  Za pomocą dostępu do sekcji możesz kontrolować, które dane będą dostępne dla użytkownika. Zakres danych jest dynamicznie ograniczany, ale użytkownik nadal musi pobierać całą aplikację.

  Zarządzanie bezpieczeństwem przy użyciu dostępu do sekcji

  Uwaga:

  Jeśli zablokujesz sobie dostęp do aplikacji, konfigurując dostęp do sekcji w Qlik Sense Mobile, wówczas musisz otworzyć aplikację bez danych w przeglądarce i zmodyfikować sekcję dostępu w skrypcie ładowania danych. Musisz mieć uprawnienia do edytowania i przeładowania skryptu ładowania danych.

  Otwieranie aplikacji bez danych

  Qlik Sense Mobile nie obsługuje używania wartości OMIT.