Menedżer danych

W Menedżerze danych można łatwo dodawać, edytować i usuwać źródła danych, a następnie kojarzyć dodane dane. W momencie otwarcia Menedżera danych widokiem domyślnym jest widok Asocjacje.

Widok Asocjacje w Menedżerze danych

Data manager Associations view.

A: Pasek narzędzi

Na pasku narzędzi znajduje się menu nawigacji, menu globalne i inne polecenia.
Element interfejsu użytkownika Opis

Menu globalne z opcjami nawigacji i akcjami, które można wykonywać w aplikacji.

Więcej informacji o przeglądaniu na kartach i o menu globalnym zawiera temat Nawigacja za pomocą kart.

Dane

Kliknij odpowiednią zakładkę, aby wykonać zadania dotyczące danych. Możesz na przykład załadować dane w Menedżerze danych lub edytorze ładowania danych albo wyświetlić model danych w przeglądarce modelu danych.

Zakładka Dane jest niedostępna w opublikowanej aplikacji (chyba że jesteś właścicielem tej aplikacji). W takim przypadku możesz tylko otworzyć przeglądarkę modelu danych.

Analiza

Kliknij odpowiednią zakładkę, aby wykonać zadania analizy. Możesz na przykład utworzyć tabele i wykresy albo wykonać interakcje względem tabel lub wykresów.

Narracja

Kliknij kartę, aby utworzyć narracje w swojej aplikacji.

Zapisz

Zapisywanie aplikacji. Ten przycisk jest dostępny tylko w programie Qlik Sense Desktop.

Tabele

W widoku Tabele można wyświetlić przegląd tabel w aplikacji.
Running Przeładuj wszystkie dane. Aplikacja jest automatycznie zapisywana przed wykonaniem ładowania.

B: Widok Asocjacje

W widoku Asocjacje w menedżerze danych dane są przedstawiane w postaci bąbelków — każdy bąbelek reprezentuje tabelę danych, a rozmiar bąbelka odpowiada ilości danych w tabeli. Łącza między bąbelkami reprezentują asocjacje między tabelami. Jeśli jest to asocjacja między dwiema tabelami, wówczas można wybrać przycisk w łączu, aby wyświetlić lub edytować asocjację.

Asocjacje między tabelami można także tworzyć automatycznie zgodnie z rekomendacjami poprzez kliknięcie przycisku Effects, a następnie dodanie dodatkowych tabel do aplikacji.

C: Rekomendacje

Zmiany można wprowadzić do asocjacji, wybierając inną rekomendację albo tworząc asocjację niestandardową. Możliwa jest także zmiana nazwy asocjacji.

D: Podgląd danych

Można wyświetlić podgląd dwóch tabel asocjacji. Pola używane w asocjacji będą w podglądzie podświetlone.

E: Akcje dla wybranej tabeli

Dolny wiersz zawiera akcje dla wybranych tabel.
Element interfejsu użytkownika Opis
Edit Edycja wybranej tabeli.
Reload Przeładowanie wybranej tabeli.
Delete Usuwanie wybranej tabeli.
Clear filter Czyszczenie filtrów danych.
More

Łączenie wybranej tabeli lub wyświetlanie szczegółów transformacji tabeli.

F: Przyciski cofania i ponownego wykonywania akcji

Wszystkie operacje można cofnąć albo wykonać ponownie.

Widok Tabele w Menedżerze danych

Data manager in tables view.

Uwaga: Tabele danych zdefiniowane w skrypcie ładowania nie są zarządzane w Menedżerze danych. Po dodaniu źródeł danych w Menedżerze danych generowany jest kod skryptu. Taki kod skryptu można odblokować i edytować. W takim przypadku tabele danych nie mogą być już zarządzane w Menedżerze danych.

A: widok Tabele

Wszystkie tabele danych w aplikacji. Można dodawać dane z nowych i istniejących źródeł danych. Ponadto można edytować lub usuwać istniejące tabele danych, które zostały dodane za pomocą Menedżera danych.

B: Podgląd danych

Jeśli wybierz tabelę, wówczas możesz wyświetlić podgląd danych w tej tabeli.

Edytor tabeli

A: Edytor tabeli

Za pomocą paska narzędzi edytora tabeli można zmienić nazwę tabeli, dodać pola obliczane i zaktualizować tabelę na podstawie źródła danych.

B: Podgląd danych

Można dokonać przeglądu wszystkich pól w wybranej tabeli. Dodatkowo można zmienić nazwy pól i wykonywać inne transformacje przy użyciu menu pola (Ô).

Ponadto można zmienić format danych pola (dostępne formaty: Ogólne, Data i Znacznik czasu).

Pola oznaczone znakiem służą do powiązania z inną tabelą. Można tworzyć nowe asocjacje i edytować asocjacje istniejące.

C: Karty profilowania danych

Karty profilowania danych umożliwiają wyświetlanie podsumowań danych i wykonywanie transformacji danych.