Dodawanie danych do aplikacji

Dane można szybko dodać do aplikacji. Otwórz Menedżera danych i kliknij ikonę ú. Możesz również kliknąć opcję Dodaj dane w menu ¨. Zaraz po utworzeniu nowej aplikacji zostanie wyświetlony monit o dodanie danych. Podczas edytowania arkusza można również kliknąć polecenie Dodaj w panelu Pola, aby dodać dane.

Uwaga: Opcje dodawania danych i źródła danych, które są dostępne dla użytkownika, są zależne od jego platformy Qlik Sense oraz od konfiguracji.
Dodawanie widoku danych w Qlik Sense Enterprise on Windows

W aplikacji

Dołączone pliki. Platformy: Qlik Sense Enterprise on Windows, Qlik Sense Cloud Business. Kliknij to polecenie, aby wyświetlić pliki, które są dołączone do aplikacji. Z tych plików można ładować dane.

Wprowadzanie ręczne. Platformy: wszystkie. Kliknij to polecenie, aby utworzyć tabelę w aplikacji i dodać ją do Menedżera danych.

Lokalizacje plików

Pliki danych. Platformy: Qlik Cloud Services, Kubernetes, Qlik Sense Cloud Business.

Udostępnione pliki danych. Platformy: Qlik Sense Enterprise on Windows. Ten folder jest widoczny, jeśli administrator zdefiniował folder sieciowy, który zawiera pliki udostępnione.

Mój komputer. Platformy: Qlik Sense Desktop

Kliknij, aby zaktualizować plik danych albo dodać dane z pliku, który został już przesłany.

Powiązania między danymi

Platformy: wszystkie.

Wyświetla połączenia utworzone do zewnętrznego źródła danych. To połączenie jest widoczne po jego utworzeniu w obszarze Połącz z nowym źródłem danych.

Kliknij połączenie, aby dodać dane do aplikacji.

Zawartość danych

Qlik DataMarket. Platformy: Qlik Sense Enterprise on Windows, Qlik Sense Cloud Business, Qlik Sense Desktop.

Dostępność źródeł Qlik DataMarket zależy od posiadanej przez użytkownika subskrypcji.

Kliknij, aby dodać dane do aplikacji.

Dołącz pliki do tej aplikacji

Kliknij, aby dołączyć plik do tej aplikacji.

Połącz z nowym źródłem danych

Kliknij, aby utworzyć połączenie do nowego źródła danych.

Dodawanie danych

Kliknij, aby dodać dane do aplikacji. Ten przycisk jest włączony po utworzeniu połączenia i wybraniu danych do ładowania. Dane można dodawać, gdy profilowanie jest włączone lub wyłączone. Profilowanie danych jest zalecane i domyślnie włączone. Aby wyłączyć profilowanie danych, kliknij ikonę ¥.

Źródła danych dostępne użytkownikowi

Typy źródeł danych dostępne użytkownikowi zależą od różnych czynników:

 • Ustawienia dostępu

  Ustawienia administratora określają typy źródeł danych, do których można skonfigurować połączenie.

 • Zainstalowane łączniki

  Program Qlik Sense zawiera wbudowane mechanizmy obsługi wielu źródeł danych. Wbudowane łączniki są instalowane automatycznie przez program Qlik Sense. Łączenie się z dodatkowymi źródłami danych może wymagać osobnego zainstalowania łączników do tych konkretnych źródeł danych. Osobno instalowane łączniki mogą pochodzić od Qlik lub innej firmy.

 • Dostępność pliku lokalnego

  Pliki lokalne na komputerze stacjonarnym są dostępne tylko w programie Qlik Sense Desktop. Z plików tych nie można korzystać za pomocą serwerowej instalacji programu Qlik Sense.

  Porada: Aby załadować pliki lokalne do serwerowej instalacji programu Qlik Sense, trzeba dołączyć te pliki do aplikacji lub przenieść je do folderu dostępnego dla serwera Qlik Sense, najlepiej folderu, który został już zdefiniowany jako połączenie do danych z folderu.