Oznaczanie selekcji zakładkami

Podczas analizowania danych można znaleźć interesujące rzeczy, które można udostępnić innym osobom lub do których będzie warto wrócić. Zakładki umożliwiają łatwe śledzenie konkretnego stanu selekcji na arkuszu.

Zakładki służą do zapisywania selekcji i konkretnej lokalizacji. Później zakładki można otworzyć, aby przywrócić selekcje do poprzedniego stanu. Selekcje, dla których zapisano zakładki, mogą być stosowane względem dowolnego arkusza, który zawiera te same dane, jak arkusz używany do utworzenia zakładki. Wszystkie narzędzia zakładek można znaleźć pod przyciskiem > na pasku narzędzi.

Jeśli w aplikacji używane są stany alternatywne i zostanie utworzona zakładka, wówczas w zakładce zostaną zarejestrowane wybory ze wszystkich stanów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Korzystanie ze stanów alternatywnych na potrzeby analizy porównawczej.