Stosowanie selekcji z zakładek

Selekcje zapisane w zakładkach można stosować względem wszystkich arkuszy i wizualizacji w aplikacji.

Zastosuj selekcje

Wykonaj następujące czynności:

  1. W widoku arkusza kliknij Settings na pasku narzędzi.

  2. Długo dotknij lub kliknij prawym przyciskiem myszy zakładkę, z której chcesz zastosować selekcje, a następnie kliknij opcję Zastosuj selekcje.

    Uwaga: Jeśli w zakładce nie ma zapisanych selekcji, wówczas opcja Zastosuj selekcje będzie nieaktywna.

Po wykonaniu tych czynności selekcje zapisane w zakładce zostaną zastosowane. Wszelkie poprzednie selekcje zostaną wyczyszczone.

Zastosowanie selekcji i przejście do arkusza

Wykonaj następujące czynności:

  1. W widoku arkusza kliknij Settings na pasku narzędzi.

  2. Kliknij zakładkę, z której chcesz zastosować selekcje.

Selekcje zapisane w zakładce zostaną zastosowane i pojawi się arkusz, z którego pochodzą zakładki. Wszelkie poprzednie selekcje zostaną wyczyszczone.

Porada: Selekcje z zakładek można również stosować z przeglądu aplikacji, wykonując te same procedury.