Changing the thumbnail of an app

You can replace the default thumbnail of an app with another thumbnail, to make it easier to distinguish between apps in the hub. You can use one of the default images, or an image of your own.

Wykonaj następujące czynności:

  1. In the app overview, click @ in the app details area.
  2. Kliknij 0 na miniaturze domyślnej.

    Zostanie otwarta Biblioteka multimediów.

  3. Click on a folder in the media library, for example In app or Default.
  4. Select the image you want to use as a thumbnail for the app and click Insert.
  5. Kliknij m, aby zakończyć edycję.

The image you selected is now used as a thumbnail for the app.

Porada: Optymalne proporcje miniatury wynoszą 8:5 (szerokość:wysokość).

Obsługiwane są następujące formaty: .png, .jpg, .jpeg oraz .gif.

Qlik Sense: grafiki można ładować do folderu W aplikacji w bibliotece multimediów. W celu załadowania grafiki do folderu domyślnego należy użyć konsoli Qlik Management Console.

Qlik Sense Desktop: grafiki można umieszczać w następującym folderze w komputerze: C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default. Grafiki będą dostępne w folderze domyślne w bibliotece multimediów. W przypadku przenoszenia aplikacji między instalacjami grafika używana w aplikacji jest zapisywana w pliku qvf razem z pozostałą zawartością aplikacji. Gdy aplikacja zostanie otwarta w nowej lokalizacji, na przykład w Qlik Sense Cloud, wówczas grafiki znajdą się w folderze W aplikacji w bibliotece multimediów dla tej aplikacji.

Uwaga: You can only change the thumbnail of an unpublished app.