Przegląd aplikacji

Po otwarciu aplikacji z huba wyświetlany jest przegląd aplikacji. Tutaj dostępna jest cała zawartość aplikacji i stąd można nią zarządzać. Zawartość widoczna w obszarze głównym zależy od wybranej kategorii: arkusze, zakładki lub narracje.

Jeśli hub został wyłączony przez administratora, w momencie uruchomienia produktu Qlik Sense pojawia się przegląd aplikacji.

Zawartość wchodząca w skład opublikowanej aplikacji jest widoczna w górnej części obszaru głównego. Nie jest możliwe dodawanie zawartości do części bazowej opublikowanej aplikacji. Zawartość prywatna użytkownika jest wyświetlana w sekcjach Moje arkusze/Moje zakładki/Moje narracje. W zależności od uprawnień można publikować swoją zawartość prywatną, aby umożliwiać innym korzystanie z niej.

Uwaga: W programie Qlik Sense Desktop nie jest obsługiwane publikowanie, w przypadku korzystania z programu Qlik Sense Desktop w hubie widoczna jest zatem tylko zawartość prywatna użytkownika.
Przegląd aplikacji

App Overview window.

A: Pasek narzędzi

Na pasku narzędzi znajduje się menu nawigacji, menu globalne i nazwa aplikacji.
Element interfejsu użytkownika Opis

Menu globalne.

Możesz wybrać opcję Przegląd aplikacji lub Otwórz hub. Nie możesz jednak otworzyć huba, jeśli został wyłączony przez administratora.

W aplikacji niepublikowanej możesz wybrać Menedżera danych, edytor ładowania danych lub przeglądarkę modelu danych.

W aplikacji publikowanej możesz wybrać Menedżera danych lub edytor ładowania danych. Jest tak, ponieważ nie można dodawać danych do aplikacji publikowanej. Jeśli jednak jesteś właścicielem aplikacji publikowanej, możesz wybrać przeglądarkę modelu danych.

Inne dostępne wybory są zależne od tego, czy na górnym pasku narzędzi wybierzesz kartę Dane, Analiza, czy Narracja.

Na przykład możesz dodawać dane z menu globalnego po wybraniu karty Dane. Możesz eksportować, usuwać lub powielać arkusze po wybraniu karty Analiza itd.

Dodatkowo możesz wybrać Pomoc online, sekcję Qlik Sense Informacje o i włączyć Tryb ekranu dotykowego.

Więcej informacji o przeglądaniu na kartach i o menu globalnym zawiera temat Nawigacja za pomocą kart.

Dane

Kliknij odpowiednią zakładkę, aby wykonać zadania dotyczące danych. Zakładka Dane jest niedostępna w opublikowanej aplikacji (chyba że jesteś właścicielem tej aplikacji). W takim przypadku możesz tylko otworzyć przeglądarkę modelu danych.

W menu globalnym możesz wybrać opcję Dodaj dane, jeśli aplikacja nie została opublikowana.

Analiza

Tę zakładkę należy kliknąć, aby wykonać zadania analizy w aplikacji. Na przykład w aplikacji niepublikowanej można dodawać nowe arkusze, tworzyć wykresy i tabele, a także tworzyć zakładki.

W menu globalnym można wybrać opcje Eksportuj arkusz do pliku PDF, Powiel arkusz i Usuń arkusz.

Narracja

Kliknij kartę, aby utworzyć narracje w swojej aplikacji.

W menu globalnym możesz wybrać opcje Eksportuj narrację do pliku PowerPoint, Eksportuj narrację do pliku PDF, Powiel narrację lub Usuń narrację.

More

Wyświetlanie lub ukrywanie informacji o aplikacji w obszarze, w którym można edytować te informacje lub otworzyć opcje aplikacji i określić styl aplikacji.

B: Przycisk Utwórz nowy arkusz i przełączniki do przełączania widoku

Możesz tworzyć nowe arkusze i przełączać między widokiem siatki a widokiem listy.
Element interfejsu użytkownika Opis
Utwórz nowy arkusz Tworzenie nowego arkusza.
Grid View Przełączanie na widok siatki.
List View Przełączanie na widok listy.

C: Tworzenie arkuszy, zakładek i narracji

Wybieranie, czy w obszarze głównym chcesz wyświetlać arkusze, zakładki czy narracje.
Element interfejsu użytkownika Opis
App objects Dostęp do wszystkich arkuszy w aplikacji i tworzenie nowych arkuszy.
Bookmark Dostęp do wszystkich zakładek w aplikacji.
Story Mode Dostęp do wszystkich narracji w aplikacji i tworzenie nowych narracji.

D: Szczegóły arkusza

Kliknięcie tytułu arkusza lub narracji spowoduje wyświetlenie szczegółów, na przykład informacji o publikacji i opisu.

E: Arkusze prywatne

W przypadku arkuszy prywatnych i narracji możliwa jest zmiana kolejności oraz zmiana tytułu i opisu. Można je także publikować, edytować, powielać i usuwać.

Gesty dotknięcia

Gesty dotknięcia używane w przeglądzie aplikacji
Działanie Opis
Długie dotknięcie i przeciągnięcie Przeniesienie elementu w inne miejsce
Długie dotknięcie i zwolnienie Otwarcie menu skrótów.

See also: