Co nowego w Qlik Sense June 2019?

Zaawansowane funkcje tworzenia

Kopiowanie wartości do schowka

W aplikacji Qlik Sense June 2019 możliwe jest kopiowanie wartości z tabel do schowka. To udoskonalenie umożliwi wyeliminowanie kilku kroków i zwiększy wydajność w przypadku ponownego używania wartości z aplikacji Qlik Sense.

Układ siatki na urządzeniach przenośnych

Programiści aplikacji Qlik Sense mogą wybrać dla arkuszy układ renderowania na małych ekranach, takich jak ekrany tabletów i telefonów komórkowych. Widok listy pozostaje opcją domyślną i przedstawia jedynie tytuły wizualizacji. Nowy Widok siatki pokazuje niewielki podgląd tworzonych wizualizacji i zmniejsza ilość pustego miejsca. Dzięki temu programiści mogą bardziej elastycznie kontrolować sposób wyświetlania aplikacji projektowanych na urządzenia przenośne.

Zmiana układu dla małych ekranów

Natywny obiekt kontenera

Rozszerzenie obiekt kontenera zostało po raz pierwszy wydane jako część pakietu Dashboard bundle i spotkało się z bardzo pozytywnym przyjęciem z powodu elastyczności, jaką dodaje do przestrzeni arkusza aplikacji Qlik Sense. W wersji Qlik Sense June 2019 po raz pierwszy wydajemy natywny obiekt kontenera, który zapewnia istniejącą funkcjonalność z rozszerzenia, a jednocześnie oferuje lepsze możliwości integracji z innymi funkcjami tworzenia. Pierwsze wydanie natywnego obiektu kontenera nie będzie obsługiwać rozwiązania Qlik NPrinting, ale jego obsługa jest zaplanowana dla przyszłych wydań.

Wydanie natywnego obiektu kontenera nie zmieni działania aktualnych aplikacji, które używają istniejących obiektów rozszerzenia, ale dwa rozszerzenia Container Object dostępne w pakiecie Dashboard bundle nie będą już widoczne jako nowe opcje obiektów dla aplikacji.

Kontener

Wizualizacje i mapowanie

Nowe wykresy dla pakietu Visualization bundle

 • Kontener kratowy

  Służy do tworzenia niewielkich wielokrotności wizualizacji głównej. Ten wykres świetnie się sprawdza, gdy potrzeba pokazać trendy z kilku wymiarów.

  Rozszerzenie Trellis container

 • Wykres przestawny zysków i strat

  Tabela przestawna z opcjami dostosowywania, które ułatwiają tworzenie raportów finansowych, takich jak zestawienia zysków i strat.

  Wykres przestawny zysków i strat

Udoskonalony wykres słupkowy

 • Etykiety wartości na słupkach skumulowanych.
 • Poprawiona etykietka dla słupków skumulowanych pokazuje dodatnie i ujemne wartości łączne.
 • Ścinane słupki skumulowane, które wystają poza zakres miary.
 • Możliwe jest utworzenie wykresu z samymi miarami, bez wymiaru.
 • Opcje stylów dla szeregu słupków: Autom., Wszystkie lub Stała liczba.
 • Opcje stylów dla koloru i szerokości pociągnięcia, a także szerokości słupka.
 • Przełączanie miniwykresu dla wszystkich skal, a nie tylko dla osi ciągłej.

Wykres słupkowy

Menu eksploracji dla map

Menu eksploracji dla map umożliwia użytkownikom przełączanie warstw i etykiet, dostosowywanie wielkości obiektów, a także zmianę obrazu mapy podstawowej, języka mapy, legendy mapy oraz konfiguracji powiększenia/zmniejszania.

Menu Visual exploration

Qlik Sense Mobile

Powiadomienia wypychane do Qlik Sense Mobile

W wydaniu June aplikacji Qlik Sense Mobile dla systemu iOS oraz dla systemu Android wprowadzono obsługę natywnych powiadomień wypychanych do aplikacji mobilnych. Administratorzy mogą wypychać powiadomienia systemowe do swoich użytkowników za pomocą konsoli Qlik Management Console. Powiadomienia mogą być wysyłane do wszystkich użytkowników albo do konkretnych podzbiorów użytkowników i mogą zawierać łącze do pulpitu nawigacyjnego. Powiadomienia systemowe mogą służyć do informowania użytkowników o aktualizacjach pulpitu nawigacyjnego lub do ogłaszania zdarzeń systemowych.

Funkcje powiadomień systemowych i zasad powiadomień systemowych są dostępne tylko na instalacjach Qlik Sense Enterprise on Windows licencjonowanych za pomocą klucza podpisanego.

Zarządzanie powiadomieniami systemowymi (tylko w języku angielskim)

Zarządzanie zasadami powiadomień systemowych (tylko w języku angielskim)

Multi-Cloud

Obecnie dla rozwiązania Qlik Sense Enterprise on Cloud Services (SaaS) oraz wdrożeń Qlik Sense Enterprise on Kubernetes dostępne są następujące możliwości:

 • Pobieranie pojedynczej wizualizacji jako danych do programu Excel

  Pobieranie wizualizacji w hubie w chmurze

 • Obsługa rozwiązania RedHat Openshift w programie Qlik Sense Enterprise on Kubernetes. Te funkcje są niedostępne w programie Qlik Sense Enterprise on Cloud Services

Łączniki Qlik

 • Obsługa single sign-on (SSO) w systemie Windows.