Strona główna

Pierwsze kroki z Qlik Sense

Na dobry początek zapoznaj się z modelem selekcji asocjacyjnych Qlik i naucz się budować podstawową aplikację, korzystając z danych przykładowych.

Planowanie wdrożenia Qlik Sense (tylko w języku angielskim)

Sposób wdrożenia programu Qlik Sense jest zależny od wymogów Twojej organizacji. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi architektury, z przykładami wdrożenia, zabezpieczeniami, sposobami logowania i licencjami.

Wdrażanie Qlik Sense Enterprise

Wdrażanie Qlik Sense Enterprise on Windows (tylko w języku angielskim)

Program Qlik Sense Enterprise on Windows można zainstalować w środowisku jednowęzłowym lub wielowęzłowym.

Wdrażanie Qlik Sense Enterprise on Kubernetes (tylko w języku angielskim)

Zainstaluj Qlik Sense Enterprise on Kubernetes w chmurach publicznych i prywatnych w infrastrukturach zarządzanych przez klientów.

Wdrażanie Qlik Sense Mobile (tylko w języku angielskim)

Zainstaluj Qlik Sense Mobile, korzystając z oprogramowania Enterprise Mobile Management (EMM).

Administrowanie programem Qlik Sense Enterprise i rozwiązywanie problemów z tym programem

Administrowanie Qlik Sense Enterprise on Windows

Zarządzaj i monitoruj instalację programu Qlik Sense Enterprise on Windows, a także rozwiązuj problemy dotyczące tego programu.

Administrowanie Qlik Sense Enterprise on Kubernetes

Zarządzaj i monitoruj instalację programu Qlik Sense Enterprise on Kubernetes, a także rozwiązuj problemy dotyczące tego programu.