Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Porównywanie miar w innej skali przy użyciu wykresu kombi

Ten przykład pokazuje, jak utworzyć wykres kombi, który wizualizuje dane sprzedaży. Porównasz również różne grupy produktów na tle dwóch miar o różnej skali.

Combo chart.

Zestaw danych

W tym przykładzie użyjemy dwóch plików danych z Qlik Sense Kurs — tworzenie aplikacji. Aby pobrać pliki, przejdź pod adres Kurs — tworzenie aplikacji. Pobierz i rozpakuj kurs. Następnie przejdź do rozpakowanych plików, które będą w folderze Tutorials source:

  • Sales.xls
  • Item master.xls

Utwórz nową aplikację i dodaj dwa pliki danych. Upewnij się, że są one powiązane na podstawie Numer elementu.

Załadowany zestaw danych zawiera dane sprzedaży. Tabela Item master (Element główny) zawiera informacje o zamówionych artykułach, takie jak grupy produktów.

Miary

Musimy utworzyć dwie miary w elementach głównych:

  • Wolumen sprzedaży: z nazwą Sales i wyrażeniem Sum(Sales).
  • Marża sprzedaży w procentach: z nazwą Margin % i wyrażeniem Avg(Margin/Sales)*100.

Wizualizacja

Dodajemy wykres kombi do arkusza i ustawiamy następujące właściwości danych:

  • Wymiar: Product Group (grupa produktów).
  • Miara: Sales (utworzona miara główna).

Następuje utworzenie poniższego wykresu, na którym każdy słupek odpowiada sprzedaży w poszczególnych grupach produktów. Na tym etapie jest to wykres słupkowy.

Combo chart with bars

Ale chcemy również pokazać marżę sprzedaży, która ma inną skalę niż wolumen sprzedaży. Wolumen sprzedaży jest w skali milionów, podczas gdy marża jest wartością procentową między 0 a 100. Jeśli dodamy marżę jako słupek obok wolumenu sprzedaży, to będzie ona zbyt mała i przez to nieczytelna.

W panelu właściwości przejdź do opcji Miary > Wysokość linii. Użyj listy rozwijanej, aby dodać Margin % jako miarę.

Combo chart with bars and a line

Wnioski

Wykres kombi wizualizuje wolumen sprzedaży i marżę różnych grup produktów. Aby zobaczyć szczegóły, można przesunąć wskaźnik myszy nad grupę produktów. Słupki pokazują wolumen sprzedaży ze skalą po lewej stronie, a linia pokazuje marżę ze skalą po prawej stronie.

Na wykresie widzimy, że Produce i Canned Products mają największe wolumeny sprzedaży. Obie grupy mają niższą marżę niż większość innych grup produktów.

Niektóre grupy produktów o niskim wolumenie sprzedaży, takie jak Eggs i Seafood, mają znacznie większą marżę.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!