Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Akumulacja wartości z wymiaru na wykresie słupkowym

W tym przykładzie pokazano, w jaki sposób używać wykresu słupkowego w celu wizualizacji danych sprzedaży skumulowanych z jednego wymiaru.

Bar chart showing accumulated sales data

Zestaw danych

W tym przykładzie użyjemy pliku danych, który jest dostępny w Qlik Sense Kurs — tworzenie aplikacji. Pobierz i wyodrębnij kurs. Plik jest dostępny w folderze Tutorials source: Sales.xls

Aby pobrać plik, przejdź do Kurs — tworzenie aplikacji.

Dodaj ten plik danych do pustej aplikacji. Załadowany zestaw danych zawiera dane sprzedaży.

Miara

Jako miary użyjemy wolumenu sprzedaży. Miara zostanie utworzona w obszarze Elementy główne:

  • Sales z wyrażeniem Sum(Sales). To jest suma wolumenu sprzedaży.

Wizualizacja

Dodajemy wykres słupkowy do arkusza i ustawiamy następujące właściwości danych:

  • Wymiar: Month (Date.Month).
  • Miara: Sales; miara, która została uprzednio utworzona.

Następuje utworzenie poniższego wykresu słupkowego, na którym każdy słupek odpowiada sumie sprzedaży w poszczególnych miesiącach.

 a bar showing the sum of sales for each month

Akumulacja

Aby uzyskać akumulację danych sprzedaży z jednego wymiaru, musimy zastosować modyfikator do naszej miary Sales.

  • W obszarze Miara: Sales ustaw Modyfikator na Accumulation. Spowoduje to ustawienie tej miary na akumulację z jednego wymiaru.

Nasz wykres słupkowy zmieni się w przedstawiony sposób i będzie przedstawiał sprzedaż, która akumuluje się z miesiąca na miesiąc.

Stacked chart.

Chcemy uzyskać wizualne rozdzielenie poszczególnych okresów, więc jako drugi wymiar dodajemy Quarter. Pole Quarter grupuje słupki odpowiadające miesiącom w większe grupy. Dodanie drugiego wymiaru powoduje domyślnie wybranie wykresu pogrupowanego.

  1. Dodaj Wymiar: Quarter (Date.Quarter).
  2. W obszarze Miara: Sales ustaw Modyfikator>Wymiar na Month. Spowoduje to ustawienie wymiaru, z którego będzie odbywać się akumulacja.

Jeśli jest włączona opcja Po wszystkich wymiarach, akumulacja będzie kontynuowana po wszystkich kwartałach.

Zauważ, że słupki na dwóch poprzednich wykresach słupkowych są takie same.

Jeśli opcja Po wszystkich wymiarach jest wyłączona, akumulacja rozpocznie się od nowa na początku każdego kwartału. Nasz wykres słupkowy zmieni się w przedstawiony sposób i będzie przedstawiał sprzedaż, która akumuluje się z miesiąca na miesiąc w obrębie każdego kwartału.

bar chart with sales accumulating from one month to the next, inside each quarter

Dobrą praktyką jest nadawanie wykresom takich tytułów, które odzwierciedlają ich zawartość. Rozważ więc zmianę tytułu swojego nowego wykresu słupkowego na taki, który informuje o tym, że słupki stanowią teraz sprzedaż skumulowaną.

Wnioski

Wykres słupkowy umożliwia wizualizację wolumenu sprzedaży w poszczególnych miesiącach i jego pogrupowanie w kwartały. Dzięki akumulacji sprzedaży w obrębie poszczególnych kwartałów uzyskujemy lepszy wgląd w wolumen sprzedaży w każdym kwartale. Aby zobaczyć szczegóły danego miesiąca, można ustawić nad nim wskaźnik myszy.

Na wykresie słupkowym widoczne jest, że największy wolumen sprzedaży uzyskano w kwartale Q1. Widać również, że nawet mimo iż w kwartale Q4 wolumen sprzedaży był najniższy, to pierwsze dwa miesiące tego kwartału były lepsze niż te same miesiące z kwartału Q3.