Przeskocz do zawartości głównej

Nawigacja w interfejsie użytkownika

Przy użyciu Qlik Sense możesz budować i eksplorować aplikacje do analizy danych.

Hub w chmurze

Hub w chmurze to Twój punkt wyjścia. Możesz tu korzystać interaktywnie z danych, znajdować je i eksplorować, a także tworzyć kolekcje aplikacji.

W zależności od uprawnień możesz także tworzyć, udostępniać, przesyłać, dodawać i ładować pliki danych lub tworzyć połączenia danych.

Więcej informacji zawiera temat:

Ekran główny huba analityki Qlik Sense Cloud

Przegląd aplikacji

Po otwarciu aplikacji z huba wyświetlany jest przegląd aplikacji.

Możesz tu zobaczyć całą zawartość aplikacji, taką jak arkusze, narracje i zakładki, a także przechodzić między różnymi widokami.

Więcej informacji zawiera temat:

Przegląd aplikacji interfejsu Qlik Sense Cloud

Insight Advisor

Wnioski zapewniają analizę opartą na wyszukiwaniu do celów eksplorowania danych i tworzenia wizualizacji.

Używając silnika Cognitive Engine Qlik i modelu logicznego danych, aplikacja Wnioski tworzy wizualizacje, które można dodać do arkusza w aplikacji.

Menedżer danych interfejsu Qlik Sense Cloud

Zarządzanie danymi

Ładuj dane i zarządzaj nimi za pomocą Menedżera danych, Edytora ładowania danych i Przeglądarki modelu danych.

Menedżer danych

Menedżer danych umożliwia dodawanie źródeł danych i ładowanie danych bez konieczności korzystania ze skryptów.

Skojarz dane ręcznie lub na podstawie rekomendacji w widoku Asocjacje. Przeglądaj tabele i manipuluj nimi w widoku Tabele.

Menedżer danych interfejsu Qlik Sense Cloud

Edytor ładowania danych

W Edytorze ładowania danych można ładować dane przy użyciu skryptów.

Skrypt można edytować ręcznie lub może on zostać wygenerowany przez Menedżera danych. Jeśli konieczne jest używanie złożonych instrukcji skryptu, należy edytować je ręcznie.

Interfejs użytkownika Edytora ładowania danych Qlik Sense Cloud

Przeglądarka modelu danych

Wyświetl strukturę danych dodanych do aplikacji w przeglądarce modelu danych.

Przeglądaj dane i wyświetlaj metadane tabeli lub pola oraz twórz wymiary i miary na podstawie pól.

Przeglądarka modelu danych interfejsu Qlik Sense Cloud

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej