Przeskocz do zawartości głównej

LastValue — funkcja skryptu

Funkcja LastValue() zwraca wartość załadowaną jako ostatnia z rekordów określonych przez wyrażenie, posortowanych przez klauzulę group by.

InformacjaTa funkcja jest dostępna tylko jako funkcja skryptu.

Składnia:  

LastValue ( expr )

Typ zwracanych danych: dual

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opisu
expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

Ograniczenia:  

Jeśli nie zostanie znaleziona żadna wartość tekstowa, zwracana jest wartość NULL.

Przykłady i wyniki:  

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Aby uzyskać ten sam wygląd, jak w kolumnie wyników poniżej, w panelu właściwości w obszarze sortowania przełącz z wartości Autom. na Niestandardowe. Następnie usuń zaznaczenie sortowania liczbowego i alfabetycznego.

Przykład Wynik Wynik z niestandardowym sortowaniem

TeamData:

LOAD * inline [

SalesGroup|Team|Date|Amount

East|Gamma|01/05/2013|20000

East|Gamma|02/05/2013|20000

West|Zeta|01/06/2013|19000

East|Alpha|01/07/2013|25000

East|Delta|01/08/2013|14000

West|Epsilon|01/09/2013|17000

West|Eta|01/10/2013|14000

East|Beta|01/11/2013|20000

West|Theta|01/12/2013|23000

] (delimiter is '|');

 

LastValue1:

LOAD SalesGroup,LastValue(Team) as LastTeamLoaded Resident TeamData Group By SalesGroup;

SalesGroup

East

West

LastTeamLoaded

Beta

Theta

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!