Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Median — funkcja skryptu

Funkcja Median() zwraca zagregowaną medianę wartości w wyrażeniu iterowanym po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Składnia:  

Median (expr)

Typ zwracanych danych: numeric

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

Przykład: Wyrażenia skryptu używające funkcji Median