Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

RangeXIRR — funkcja skryptu

Funkcja RangeXIRR() zwraca wewnętrzną stopę zwrotu dla zaplanowanych przepływów pieniężnych, niekoniecznie okresowych. Do obliczania wewnętrznej stopy zwrotu dla serii okresowych przepływów pieniężnych należy używać funkcji RangeIRR.

Składnia:  

RangeXIRR(value, date{, value, date})

Typ zwracanych danych: numeric

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
value Przepływ pieniężny lub seria przepływów pieniężnych odpowiadające płatnościom zaplanowanym w konkretnych terminach. Seria wartości musi zawierać co najmniej jedną wartość dodatnią i jedną ujemną.
date Data płatności lub harmonogram dat płatności powiązane z płatnościami w ramach przepływów pieniężnych.

Ograniczenia:  

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące są pomijane.

Wszystkie płatności są obejmowane upustem na podstawie roku zawierającego 365 dni.

Przykłady Wyniki

RangeXIRR(-2500,'2008-01-01',2750,'2008-09-01')

Zwraca wartość 0,1532

Dowiedz się więcej