Przeskocz do zawartości głównej

if — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja if zwraca wartość w zależności od tego, czy warunek określony w ramach tej funkcji uwzględnia wartości True czy False.

Składnia:  

if(condition , then [, else])

Funkcja if ma trzy parametry, condition,then i else, z których wszystkie są wyrażeniami. Dwa pozostałe, czyli then i else, mogą być dowolnego typu.

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
condition Wyrażenie, które jest interpretowane logicznie.
then Wyrażenie, które może być dowolnego typu. Jeśli wyrażeniecondition ma wartość True, wówczas funkcja if zwraca wartość wyrażenia then.
else

Wyrażenie, które może być dowolnego typu. Jeśli wyrażeniecondition ma wartość False, wówczas funkcja if zwraca wartość wyrażenia else.

Ten parametr jest opcjonalny. Jeśli warunek condition jest False, zwracana jest wartość NULL, jeśli nie określono else.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!