Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Tworzenie widoków i wykresów dynamicznych

Widoki dynamiczne można dodawać z panelu Zasoby w widoku arkusza. Wykresy dynamiczne z widoków dynamicznych można dodawać do arkuszy.

Widoki dynamiczne w panelu Zasoby nowego arkusza

Dynamic views in the Assets panel of a new sheet

Tworzenie widoków dynamicznych

Podczas tworzenia widoku dynamicznego można ograniczyć liczbę wierszy uwzględnianych w widoku dynamicznym. Pomoże to zapobiec zwracaniu zbyt wielu wierszy, jeśli widoki dynamiczne łączą się z bardzo dużym zestawem danych.

  1. W trybie Edycja arkusza kliknij pozycję Widoki dynamiczne.
  2. Kliknij polecenie Utwórz nowe.
  3. W polu Nazwa wprowadź nazwę widoku.
  4. W polu Aplikacja szablonu wybierz aplikację szablonu.
  5. W polu Limit wierszy opcjonalnie wybierz Wyrażenie limitu wierszy i opcjonalnie ustaw wartość Maksymalna liczba wierszy.
  6. Kliknij polecenie Utwórz.

Dodawanie wykresów dynamicznych do arkuszy

Wykresy dynamiczne można dodawać do arkuszy z panelu Zasoby.

Jeżeli masz uprawnienia do edycji w aplikacji szablonu, możesz edytować wykres główny, na którym oparty jest wykres dynamiczny.

Aby edytować wykres dynamiczny, wybierz wykres dynamiczny, gdy arkusz jest w trybie Edycja, a następnie wybierz pozycję Edytuj aplikację źródłową.

Edytowanie widoków dynamicznych

Możesz edytować widoki dynamiczne i zmieniać limity wierszy. Aplikacji szablonu używanej przez widok dynamiczny nie można zmienić.

  1. Wybierz widok dynamiczny z listy rozwijanej widoków dynamicznych.
  2. Kliknij More information, a następnie kliknij Edit.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!