Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Zmienne Direct Discovery

Zmienne systemowe Direct Discovery

Zmienne podziału zapytań na przedziały w oprogramowaniu Teradata

Podział zapytań na przedziały w oprogramowaniu Teradata to funkcja, która umożliwia aplikacjom korporacyjnym współpracę ze źródłową bazą danych Teradata w celu zapewnienia sprawniejszego ewidencjonowania, lepszej priorytetyzacji i efektywniejszego zarządzania procesami. Korzystając z podziału zapytań na przedziały można zawijać metadane, takie jak poświadczenia użytkownika, wokół zapytania.

Dostępne są dwie zmienne. Obie są ciągami znaków, które są oceniane i wysyłane do bazy danych.

Zmienne znakowe Direct Discovery

Zmienne interpretacji liczb Direct Discovery