Przeskocz do zawartości głównej
Przeglądarka modelu danych

NA TEJ STRONIE

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE

Przeglądarka modelu danych

Wyświetl strukturę danych dodanych do aplikacji w przeglądarce modelu danych i wyświetl metadane dotyczące tabel i pól.

Kliknij pozycję Przeglądarka modelu danych na karcie Przygotuj na pasku nawigacyjnym, aby otworzyć przeglądarkę modelu danych.

Przeglądarka modelu danych

Przeglądarka modelu danych

Zob.:

Podgląd danych i przeglądanie metadanych

Kliknij tabelę lub pole w tabeli, a następnie kliknij Podgląd, aby otworzyć panel Podgląd.

Zob.: Podgląd tabel i pól w przeglądarce modelu danych

Tworzenie wymiarów i miar z pól

Kliknij Podgląd, aby otworzyć panel Podgląd, wybierz pole, a następnie kliknij Dodaj jako wymiar lub Dodaj jako miarę.

Zob.:

Narzędzia przeglądarki modelu danych
Element interfejsu użytkownika Opis
Zwiń Zwiń wszystkie tabele, aby widoczna była tylko nazwa tabeli.
Zredukuj Zmniejsza obszar zajmowany przez tabele, wyświetlając jedynie nazwę tabeli i pola skojarzone z innymi tabelami..
Rozwiń Rozwiń wszystkie tabele, aby wyświetlić wszystkie pola.
Wykres punktowy Widok tabeli wewnętrznej — model danych Qlik Sense razem z polami syntetycznymi.
Model danych Widok tabeli źródłowej — model danych źródłowych tabel danych.
Widok siatki Menu układu z opcjami Układ siatki, Autom. układ i Przywróć układ.
Element interfejsu użytkownika Opis

Menu globalne z opcjami nawigacji i akcjami, które można wykonywać w aplikacji.

Więcej informacji o przeglądaniu na kartach i o menu globalnym zawiera temat Nawigacja za pomocą kart.

Więcej Wyświetlanie lub ukrywanie informacji o aplikacji w obszarze, w którym można edytować te informacje lub otworzyć opcje aplikacji i określić styl aplikacji.
Przygotuj

Przygotuj dane. Możesz wybrać opcje Menedżer danych, Przeglądarka modelu danych lub Edytor ładowania danych.

Opcje te są niedostępne w opublikowanej aplikacji, chyba że jesteś jej właścicielem. W takim przypadku możesz tylko otworzyć przeglądarkę modelu danych.

Analizowanie

Przeanalizuj dane. Możesz wybrać pozycję Arkusz lub Wnioski.

Dodaj narrację

Przedstaw narrację przy użyciu danych. Możesz wybrać Narracje.

Zwiń Zwiń wszystkie tabele, aby widoczna była tylko nazwa tabeli.
Zredukuj Zmniejsza obszar zajmowany przez tabele, wyświetlając jedynie nazwę tabeli i pola skojarzone z innymi tabelami..
Rozwiń Rozwiń wszystkie tabele, aby wyświetlić wszystkie pola.
Wykres punktowy Widok tabeli wewnętrznej — model danych Qlik Sense razem z polami syntetycznymi.
Model danych Widok tabeli źródłowej — model danych źródłowych tabel danych.
Widok siatki Menu układu z opcjami Układ siatki, Autom. układ i Przywróć układ.
otwórz panel dolny Otwórz i zamknij panel podglądu.
POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE: