Przeskocz do zawartości głównej

Concat — funkcja wykresu

Funkcja Concat() służy do łączenia wartości ciągów znaków. Funkcja ta zwraca zagregowaną konkatenację ciągów znaków ze wszystkich wartości wyrażenia obliczonych dla poszczególnych wymiarów.

Składnia:  

Concat({[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]]} string[, delimiter[, sort_weight]])

Typ zwracanych danych: ciąg znaków

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
string

Wyrażenie lub pole zawierające ciąg znaków do przetworzenia.

delimiter Wartości mogą być rozdzielane ciągiem znaków określonym argumentem delimiter.
sort-weight

Kolejność konkatenacji można określić opcjonalnym argumentem wymiaru sort-weight. Ciąg znaków odpowiadający najniższej wartości sortowania będzie występować na początku konkatenacji..

SetExpression Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą wyrażenia analizy zestawów.
DISTINCT Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.
TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji, nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów wykresu.

Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>], gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Określenie zakresu agregacji

Przykłady i wyniki:  

Results table
SalesGroup Amount Concat(Team) Concat(TOTAL <SalesGroup> Team)
East 25000 Alpha AlphaBetaDeltaGammaGamma
East 20000 BetaGammaGamma AlphaBetaDeltaGammaGamma
East 14000 Delta AlphaBetaDeltaGammaGamma
West 17000 Epsilon EpsilonEtaThetaZeta
West 14000 Eta EpsilonEtaThetaZeta
West 23000 Theta EpsilonEtaThetaZeta
West 19000 Zeta EpsilonEtaThetaZeta
Przykłady funkcji
Przykład Wynik
Concat(Team)

Tabela została utworzona na podstawie wymiarów SalesGroup i Amountoraz odchyleń od miary Concat(Team). Ignorując wyniki Totals, należy zauważyć, że nawet jeśli dostępne są dane dla ośmiu wartości w kolumnie Team podzielonych względem dwóch wartości w kolumnie SalesGroup, jedyny wynik miary Concat(Team), który dokonuje konkatenacji więcej niż jednej wartości ciągu Team w tej tabeli, jest w wierszu zawierającym wymiar Amount o wartości 20000, co zwraca wynik BetaGammaGamma. Dzieje się tak, ponieważ występują trzy wartości dla wymiaru Amount 20000 w danych wejściowych. Wszystkie pozostałe wyniki nie zostają poddane konkatenacji, gdy miara obejmuje wiele wymiarów, ponieważ jest tylko jedna wartość Team dla każdej kombinacji wymiarów SalesGroup i Amount.

Concat(DISTINCT Team,', ') Beta, Gamma, ponieważ kwalifikator DISTINCT sprawia, że powtarzający się wynik Gamma zostaje zignorowany. Ponadto argument ogranicznika jest zdefiniowany jako przecinek, po którym następuje spacja.
Concat (TOTAL <SalesGroup> Team) Wszystkie wartości ciągów dla wszystkich wartości Team są poddane konkatenacji, jeśli zastosowany został kwalifikator TOTAL. W przypadku wyboru pola <SalesGroup> wyniki zostają podzielone między dwie wartości wymiaru SalesGroup. W przypadku SalesGroupEast zwracane są wyniki AlphaBetaDeltaGammaGamma. W przypadku SalesGroupWest zwracane są wyniki EpsilonEtaThetaZeta.
Concat (TOTAL <SalesGroup> Team,';', Amount) Dodanie argumentu sort-weight: Amount powoduje, że wyniki są uporządkowane według wartości wymiaru Amount. Zwracane są zatem wyniki DeltaBetaGammaGammaAlpha i EtaEpsilonZEtaTheta.

Dane zastosowane w przykładzie:

TeamData:

LOAD * inline [

SalesGroup|Team|Date|Amount

East|Gamma|01/05/2013|20000

East|Gamma|02/05/2013|20000

West|Zeta|01/06/2013|19000

East|Alpha|01/07/2013|25000

East|Delta|01/08/2013|14000

West|Epsilon|01/09/2013|17000

West|Eta|01/10/2013|14000

East|Beta|01/11/2013|20000

West|Theta|01/12/2013|23000

] (delimiter is '|');

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!