Przeskocz do zawartości głównej

FieldValueCount — funkcja skryptu i funkcja wykresu

FieldValueCount() to funkcja zwracająca liczbę całkowitą (integer), która znajduje liczbę odrębnych wartości w polu.

Składnia:  

FieldValueCount(field_name)

Typ zwracanych danych: integer

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
field_name Nazwa pola, dla którego wymagana jest wartość. Na przykład kolumna w tabeli. Argument musi być podany jako wartość ciągu znaków. Oznacza to, że nazwa pola musi być ujęta w pojedyncze cudzysłowy.

Przykłady i wyniki:  

W poniższych przykładach stosowane jest pole: First name z tabeli Names.

Przykłady i wyniki
Przykłady Wyniki

Dodaj przykładowe dane do aplikacji i uruchom ją.

Załadowano tabelę Names, tak jak w danych z próby.

Funkcja wykresu: w tabeli zawierającej wymiar First name dodaj jako miarę:

 

FieldValueCount('First name')

5, ponieważ wartość Peter pojawia się dwukrotnie.

FieldValueCount('Initials')

6, ponieważ wartość Initials ma tylko dwie odrębne wartości.

Funkcja skryptu: przy założeniu, że tabela Names jest załadowana, jak w danych przykładowych:

 

FieldCount1:

Load FieldValueCount('First name') as MyFieldCount1

Resident Names;

MyFieldCount1=5, ponieważ wartość Peter pojawia się dwukrotnie.

FieldCount2:

Load FieldValueCount('Initials') as MyInitialsCount1

Resident Names;

MyFieldCount1=6, ponieważ wartość Initials ma tylko dwie odrębne wartości.
Dane zastosowane w przykładach:

Names:

LOAD * inline [

First name|Last name|Initials|Has cellphone

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

 

FieldCount1:

Load FieldValueCount('First name') as MyFieldCount1

Resident Names;

 

FieldCount2:

Load FieldValueCount('Initials') as MyInitialsCount1

Resident Names;

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!