Przeskocz do zawartości głównej

FieldValue — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja FieldValue() zwraca wartość znalezioną na pozycji elem_no pola field_name (według kolejności ładowania).

Składnia:  

FieldValue(field_name , elem_no)

Typ zwracanych danych: dual

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
field_name Nazwa pola, dla którego wymagana jest wartość. Na przykład kolumna w tabeli. Argument musi być podany jako wartość ciągu znaków. Oznacza to, że nazwa pola musi być ujęta w pojedyncze cudzysłowy.
elem_no Zgodny z kolejnością ładowania numer pozycji (elementu) pola, dla którego zwracana jest wartość. Może on dotyczyć wiersza w tabeli, ale zależy od kolejności, w jakiej elementy (wiersze) są ładowane.

Ograniczenia:  

Jeśli wartość argumentu elem_no jest większa niż liczba wartości pól, wówczas zwracana jest wartość NULL.

Przykłady i wyniki:  

W poniższych przykładach stosowane jest pole: First name z tabeli Names.

Przykłady i wyniki
Przykłady Wyniki

Dodaj przykładowe dane do aplikacji i uruchom ją.

Załadowano tabelę Names, tak jak w danych z próby.

Funkcja wykresu: w tabeli zawierającej wymiar First name dodaj jako miarę:

 

FieldValue('First name','1')

John, ponieważ wartość John pojawia się jako pierwsza w kolejności ładowania pola First name. Warto zauważyć, że w panelu filtrowania imię John pojawiłoby się jako drugie od góry, po imieniu Jane, ponieważ podlega sortowaniu alfabetycznemu, nie tak, jak w kolejności ładowania.

FieldValue('First name','7')

NULL, ponieważ w polu First name jest tylko sześć wartości.

Funkcja skryptu: przy założeniu, że tabela Names jest załadowana, jak w danych przykładowych:

 

John1:

Load FieldValue('First name',1) as MyPos1

Resident Names;

MyPos1=John, ponieważ wartość John pojawia się jako pierwsza w kolejności ładowania pola First name.

Peter1:

Load FieldValue('First name',7) as MyPos2

Resident Names;

MyPo2s=(Null), ponieważ w polu First name jest tylko sześć wartości.

Dane zastosowane w przykładzie:

Names:

LOAD * inline [

First name|Last name|Initials|Has cellphone

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

John1:

Load FieldValue('First name',1) as MyPos1

Resident Names;

 

Peter1:

Load FieldValue('First name',7) as MyPos2

Resident Names;

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!