Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Tworzenie słownictwa dla funkcji Insight Advisor

Dla funkcji Insight Advisor można tworzyć słownictwo. Dzięki temu możesz zdefiniować synonimy dla Insight Advisor i określić analizy, które mają być używane z konkretnymi terminami.

Słownictwo można tworzyć w obszarze Słownictwo pod pozycją Logika biznesowa na karcie Przygotuj. Słownictwo pomaga poprawić skuteczność zapytań w języku naturalnym. Na przykład przy użyciu słownictwa można:

 • Dodać alternatywne nazwy pól, elementów głównych i wartości.

 • Zdefiniować nazwy zakodowanych wartości.

 • Zdefiniować typ analizy Insight Advisor, który ma być używany z określonymi terminami lub zapytaniami.

Funkcja „Słownictwo” wspiera dwa rodzaje słownictwa:

Ograniczenia

Słownictwa podlegają następującym ograniczeniom:

 • Słownictwa nie są obsługiwane w Associative Insights.

 • Słowniki nie obsługują tworzenia terminów dla pól zaklasyfikowanych jako daty.

 • Następujące słowa są zarezerwowane do użycia w Qlik Sense i nie mogą być używane jako słownictwo:

  • Aplikacja

  • Aplikacja

  • Wymiary

  • Dim

  • Miara

  • Miara

 • Insight Advisor nie lematyzuje ani nie wyodrębnia terminów słownikowych. Na przykład, jeśli terminem jest otwórz, zapytanie z użyciem otwarte lub otwieranie nie będzie traktowane jako wpisanie otwórz. Podobnie, gdyby terminem było otworzone, otwórz i otwieranie nie byłyby rozpoznawane jako termin.

 • Jeśli termin słownikowy istnieje również jako wartość pola, a zapytanie zawiera pole zawierające tę wartość oraz termin współdzielony, Insight Advisor nie użyje terminu słownikowego, a zamiast niego użyje wartości pola podczas przetwarzania zapytania, ponieważ zapytanie zawierało to pole.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!