Przeskocz do zawartości głównej

Zarządzanie zadaniami ładowania aplikacji

Zadania ładowania aplikacji można przeglądać i zarządzać nimi z poziomu huba. Zadania ładowania można uruchamiać ręcznie z huba.

Zadania ładowania są dodawane w konsoli QMC dla aplikacji w hubie. Aby wyświetlić zadania ładowania aplikacji w hubie, kliknij aplikację prawym przyciskiem myszy i wybierz Zarządzaj zadaniami przeładowania.

Informacja

Wymagany jest dostęp do zapisu do HubSectionTask oraz rola HubAdmin lub dostęp do odczytu w celu ładowania zadań w hubie ustawione w QMC, aby móc zarządzać zadaniami ładowania aplikacji w hubie.

Polecenie Zarządzaj zadaniami przeładowania powoduje wyświetlenie następujących informacji i opcji:

  • Nazwa: Nazwa zadania.

  • Włączone: Czy zadanie ładowania jest włączone, czy wyłączone. Nie można zarządzać wyłączonymi zadaniami ani włączać ich z poziomu huba.

  • Status: Wyświetla aktualny status zadania. Możesz kliknąć Informacje aby wyświetlić podsumowanie ostatniego wykonania zadania. Możesz także kliknąć Pobierz dziennik skryptu aby pobrać dziennik skryptu.

  • Ostatnie wykonanie: Informuje o terminie ostatniego wykonania zadania.

  • Następne wykonanie: Informuje o zaplanowanym terminie następnego uruchomienia zadania.

  • Akcje: Opcja zarządzania zadaniem. Możesz kliknąć Rozpocznij zadanie, aby rozpoczynać zadania, lub Zatrzymaj, aby je zatrzymywać.

Możesz kliknąć Odśwież zadania, aby odświeżyć widok zadania.