Przeskocz do zawartości głównej
Uzyskiwanie dostępu do bieżących danych z migawki

NA TEJ STRONIE

Uzyskiwanie dostępu do bieżących danych z migawki

Z poziomu migawki (na slajdzie narracji) można otworzyć arkusz i wizualizację, na podstawie których taka migawka powstała. W efekcie uzyskuje się dostęp do bieżących danych z migawki, w ramach których można dokonywać nowych selekcji, aby poprowadzić narrację w nowym kierunku.

Wykonaj następujące czynności:

  1. W widoku narracji przejdź do slajdu narracji zawierającego migawkę.

  2. Migawkę tę długo dotknij albo kliknij prawym przyciskiem myszy.

    Otworzone zostanie menu skrótów migawki.

  3. Wybierz polecenie Przejdź do źródła.

Nastąpi przekierowanie do arkusza będącego źródłem migawki. Ponadto wyróżniona zostanie wizualizacja będąca źródłem tej migawki.

OstrzeżenieMigawka przedstawia dane zgodnie z uprawnieniami dostępu użytkownika, który ją rejestruje, i może być udostępniana w narracji. Użytkownicy wracający do wizualizacji z narracji w celu wyświetlenia danych na żywo w aplikacji są jednak ograniczeni własnymi uprawnieniami dostępu.
InformacjaJeśli wizualizacja będąca źródłem tej migawki nie jest już dostępna, przekierowanie nadal będzie skierowane do oryginalnego arkusza. Jeśli cały arkusz, w którym znajdowała się wizualizacja, nie jest już dostępny, pozostaje się w widoku narracji oraz wyświetlony zostanie komunikat o błędzie o treści Brak arkusza.
WskazówkaDostęp do bieżących danych dotyczących migawki może mieć miejsce także podczas odtwarzania narracji.