Przeskocz do zawartości głównej

NoOfRows — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja NoOfRows zwraca liczbę wierszy (rekordów) w poprzednio załadowanej tabeli. Jeśli funkcja jest używana w instrukcji LOAD, nie może odwoływać się do tabeli, która jest już ładowana.

Syntax:  

NoOfRows(table_name)

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
table_name Nazwa tabeli.

Example:  

LET a = NoOfRows('tab1');