Przeskocz do zawartości głównej

FieldNumber — funkcja skryptu

Funkcja skryptu FieldNumber zwraca numer określonego pola w poprzednio załadowanej tabeli. Jeśli funkcja jest używana w instrukcji LOAD, nie może odwoływać się do tabeli, która jest już ładowana.

Syntax:  

FieldNumber(field_name ,table_name)

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
field_name Nazwa pola.
table_name Nazwa tabeli zawierającej pole.

Jeśli pole field_name nie istnieje w table_name lub table_name nie istnieje, funkcja zwraca 0.

Example:  

LET a = FieldNumber('Customer','tab1');