Przeskocz do zawartości głównej

Concat — funkcja skryptu

Funkcja Concat() służy do łączenia wartości ciągów znaków. Funkcja skryptu zwraca zagregowaną konkatenację ciągu wszystkich wartości wyrażenia iterowanego po liczbie rekordów zgodnie z definicją w klauzuli group by.

Syntax:  

Concat ([ distinct ] string [, delimiter [, sort-weight]])

Return data type: ciąg znaków

Arguments:  

Wyrażenie lub pole zawierające ciąg znaków do przetworzenia.

Argumenty
Argument Opis
string

Wyrażenie lub pole zawierające ciąg znaków do przetworzenia.

delimiter Wartości mogą być rozdzielane ciągiem znaków określonym argumentem delimiter.
sort-weight

Kolejność konkatenacji można określić opcjonalnym argumentem wymiaru sort-weight. Ciąg znaków odpowiadający najniższej wartości sortowania będzie występować na początku konkatenacji..

distinct Jeśli przed wyrażeniem występuje słowo distinct, wówczas wszystkie duplikaty są pomijane.

Examples and results:  

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Przykłady i wyniki
Przykład Wynik Wyniki po dodaniu do arkusza

TeamData:

LOAD * inline [

SalesGroup|Team|Date|Amount

East|Gamma|01/05/2013|20000

East|Gamma|02/05/2013|20000

West|Zeta|01/06/2013|19000

East|Alpha|01/07/2013|25000

East|Delta|01/08/2013|14000

West|Epsilon|01/09/2013|17000

West|Eta|01/10/2013|14000

East|Beta|01/11/2013|20000

West|Theta|01/12/2013|23000

] (delimiter is '|');

 

Concat1:

LOAD SalesGroup,Concat(Team) as TeamConcat1 Resident TeamData Group By SalesGroup;

SalesGroup

East

West

TeamConcat1

AlphaBetaDeltaGammaGamma

EpsilonEtaThetaZeta

Zakładając, że tabela TeamData została załadowana jak w poprzednim przykładzie:

LOAD SalesGroup,Concat(distinct Team,'-') as TeamConcat2 Resident TeamData Group By SalesGroup;

SalesGroup

East

West

TeamConcat2

Alpha-Beta-Delta-Gamma

Epsilon-Eta-Theta-Zeta

Zakładając, że tabela TeamData została załadowana jak w poprzednim przykładzie. Dodano argument sort-weight, wyniki są zatem porządkowane według wartości wymiaru Amount:

LOAD SalesGroup,Concat(distinct Team,'-',Amount) as TeamConcat2 Resident TeamData Group By SalesGroup;

SalesGroup

East

West

TeamConcat2

Delta-Beta-Gamma-Alpha

Eta-Epsilon-Zeta-Theta