Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

NORMINV — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja NORMINV() zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu normalnego dla określonej średniej i odchylenia standardowego.

Syntax:  

NORMINV(prob, mean, standard_dev)

Return data type: liczba

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
prob Prawdopodobieństwo powiązane z rozkładem normalnym. Musi być liczbą z zakresu od 0 do 1.
mean Wartość określająca średnią arytmetyczną dla rozkładu.
standard_dev Wartość dodatnia określająca odchylenie standardowe rozkładu.

Ta funkcja jest powiązana z funkcją NORMDIST w następujący sposób:
If prob = NORMDIST(value, m, sd), then NORMINV(prob, m, sd) = value

Limitations:  

Wszystkie argumenty muszą być liczbowe — w przeciwnym wypadku zwracana jest wartość NULL.