Przeskocz do zawartości głównej
NORMDIST — funkcja skryptu i funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

NORMDIST — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja NORMDIST() zwraca skumulowany rozkład normalny dla określonej średniej i odchylenia standardowego. Jeśli wartość mean = 0, a wartość standard_dev = 1, wówczas funkcja zwraca standardowy rozkład normalny.

Syntax:  

NORMDIST(value, [mean], [standard_dev], [cumulative])

Return data type: liczba

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
value Wartość, przy której wymagana jest ocena rozkładu.
mean

Wartość opcjonalna określająca średnią arytmetyczną dla rozkładu.

Jeśli ten argument nie zostanie podany, jego wartością domyślną będzie 0.

standard_dev

Opcjonalna wartość dodatnia określająca odchylenie standardowe rozkładu.

Jeśli ten argument nie zostanie podany, jego wartością domyślną będzie 1.

cumulative

Opcjonalnie można wybrać użycie standardowego rozkładu normalnego lub rozkładu skumulowanego.

0 = standardowy rozkład normalny

1 = rozkład skumulowany (domyślny)

Ta funkcja jest powiązana z funkcją NORMINV w następujący sposób:
If prob = NORMDIST(value, m, sd), then NORMINV(prob, m, sd) = value

Limitations:  

Wszystkie argumenty muszą być liczbowe — w przeciwnym wypadku zwracana jest wartość NULL.