Przeskocz do zawartości głównej

Avg — funkcja skryptu

Funkcja Avg() wyszukuje średnią wartość zagregowanych danych w wyrażeniu, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Syntax:  

Avg([DISTINCT] expr)

Return data type: numeric

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
DISTINCT Jeśli słowo distinct występuje przed wyrażeniem, wówczas wszystkie duplikaty zostaną pominięte.

Examples and results:  

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Dane wynikowe
Przykład Wynik

Temp:

crosstable (Month, Sales) load * inline [

Customer|Jan|Feb|Mar||Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec

Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22

Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15

Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27

Divadip|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94

] (delimiter is '|');

 

Avg1:

LOAD Customer, Avg(Sales) as MyAverageSalesByCustomer Resident Temp Group By Customer;

 

Customer MyAverageSalesByCustomer

Astrida 48.916667

Betacab 44.916667

Canutility 56.916667

Divadip 63.083333

Można to sprawdzić w arkuszu, tworząc tabelę zawierającą miarę:
Sum(Sales)/12

Zakładając, że tabela Temp została załadowana jak w poprzednim przykładzie:

LOAD Customer,Avg(DISTINCT Sales) as MyAvgSalesDistinct Resident Temp Group By Customer;

Customer MyAverageSalesByCustomer

Astrida 43.1

Betacab 43.909091

Canutility 55.909091

Divadip 61

Zliczane są tylko wartości odrębne. Sumę należy podzielić przez liczbę wartości, które nie są zduplikowane.