Przeskocz do zawartości głównej

Untag

NA TEJ STRONIE

Untag

Ta instrukcja skryptu umożliwia usuwanie znaczników z pól lub tabel. W przypadku próby usunięcia oznaczenia pola lub tabeli niewystępującej w aplikacji usunięcie oznaczenia zostanie zignorowane.

Syntax:  

Untag [field|fields] fieldlist with tagnameUntag [field|fields] fieldlist using mapnameUntag table tablelist with tagname

 

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
fieldlist Jedno lub kilka pól, których znaczniki powinny zostać usunięte, na liście rozdzielanej przecinkami.
mapname Nazwa tabeli mapowania, która została poprzednio załadowana w instrukcji LOAD lub SELECT mapowania.
tablelist Rozdzielana przecinkami lista tabel, których znaczniki mają zostać usunięte.
tagname Nazwa znacznika, który powinien zostać usunięty z pola.

Example 1:  

tagmap:

mapping LOAD * inline [

a,b

Alpha,MyTag

Num,MyTag

];

Untag fields using tagmap;

Example 2:  

Untag field Alpha with MyTag2;