Przeskocz do zawartości głównej
Tag

NA TEJ STRONIE

Tag

Ta instrukcja skryptu umożliwia przypisywanie znaczników do jednego lub większej liczby pól lub tabel. W przypadku próby oznaczenia pola lub tabeli niewystępującej w aplikacji oznaczanie zostanie zignorowane. W przypadku znalezienia niezgodnych wystąpień pola lub znacznika używana jest ostatnia wartość.

Syntax:  

Tag [field|fields] fieldlist with tagnameTag [field|fields] fieldlist using mapnameTag table tablelist with tagname

 

Argumenty
Argument Opis
fieldlist Jedno lub kilka pól do opatrzenia znacznikiem na liście rozdzielanej przecinkami.
mapname Nazwa tabeli mapowania, która została poprzednio załadowana w instrukcji mapping Load lub mapping Select.
tablelist Rozdzielana przecinkami lista pól do opatrzenia znacznikiem.
tagname Nazwa znacznika, który powinien zostać zastosowany względem pola.

Example 1:  

tagmap:

mapping LOAD * inline [

a,b

Alpha,MyTag

Num,MyTag

];

tag fields using tagmap;

Example 2:  

tag field Alpha with 'MyTag2';